Groen wonen in Poeldijkerhout

Aansluitend aan het bestaande dorp, tussen de Dr Weitjenslaan, Dijkpolderlaan, Paul Captijnlaan, Nieuweweg en Verburghlaan, ontwikkelt OBWZ Poeldijkerhout. Een hele nieuwe wijk met een groen karakter: ruime voor- en achtertuinen, veel openbaar groen, speelplekken én twee parken.

Bereikbare wijk

In Poeldijkerhout woont u heerlijk buiten, aan de noordoostzijde van Poeldijk. Tegelijkertijd bent u ook zo op de uitvalswegen en in het centrum van Naaldwijk, Wateringen, Den Haag en Rijswijk.

Een groene wijk met ruimte om te spelen

In deze nieuwe wijk is veel aandacht besteed aan het groen in de wijk. Zo is er een groene speelplek in het hart van de wijk bedacht waar kinderen van alle leeftijden zich thuis voelen. En sowieso grenst een deel van de woningen aan het Krekenpark, dat rond de huidige kreek wordt aangelegd. Het parkeren in de wijk gebeurt voor een deel in met struiken afgeschermde parkeervakken.

Volg de ontwikkelingen

De ontwikkeling van deze  nieuwe wijk kent een gefaseerde aanpak. Er komen nog veel meer woningen aan. Volg de ontwikkelingen in Poeldijkerhout op de Facebook-site www.facebook.com/poeldijkerhout om op de hoogte te blijven.

Groen voor jong en oud

In Poeldijkerhout komen speelplekken voor kinderen van alle leeftijden. Landschapsarchitect R.I.E.T. heeft drie speelplekken ontworpen met elk een ander thema: ‘huisje-boompje-beestje’, ‘varen’ en ‘samen spelen’. De eerste, voor de jongste kinderen, ligt in De Hoven fase 1. De kleintjes kunnen bij de speeltoestellen hun eigen verhalen en spelletjes verzinnen. Ook aan het groen is wat te ontdekken: overal is gezocht naar bomen met wat extra’s: in bloei, in kleuren en naar diversiteit in beplanting.  De realisatie van de eerste speelplek en het eerste groen gaat ongeveer gelijk op met de bouw van de huizen zodat de bewoners er snel van kunnen profiteren.

 

 

Krekenpark: een park om te ontdekken

Midden in Poeldijkerhout komt het Krekenpark: een park waar wat te beleven is. Het is een ideaal park om mensen uit de buurt te leren kennen, te spelen, hard te lopen of lekker op een bankje te zitten. De kabelbaan staat inmiddels te pronken. Daarnaast is het water heel spannend voor de wat oudere kinderen.  De twee ‘waterlussen’ met minder diep water, zijn weer meer geschikt voor de jongere kinderen.

Heuvelpark vol dubbelfuncties

Vanaf het Krekenpark gaat een groen wandelpad naar het Heuvelpark, parallel aan de Paul Captijnlaan. Een park met hoogteverschillen,zoals je dat op niet veel plekken in Nederland ziet. De heuvel is over de hele lengte van Poeldijkerhout 5,70 meter hoog.  In het park komen twee wandelroutes: één met trappen en een hellingbaan – ook leuk voor een hardlooptraining – en één redelijk vlakke route. Er is zoveel mogelijk gezocht naar functies die op de verschillende momenten van de dag kunnen worden benut.

Planning

De voorbereidingen voor het Krekenpark zijn in volle gang. Het eerste deel is aangelegd. De speeltoestellen zijn geplaatst. Voor de invulling van het tweede deel hebben we een enquête gehouden onder de nieuwe en toekomstige bewoners. De resultaten zijn teruggekoppeld aan de een klankbordgroep van bewoners.

Het eerste deel van het Heuvelpark wordt nu aangelegd.