Geslaagde inloopbijeenkomst Poeldijkerhout

By 6 november 2015 november 9th, 2015 Nieuws
P2

Op de inloopbijeenkomst voor Poeldijkerhout in juni waren veel belangstellenden en omwonenden aanwezig. Naast de enthousiaste reacties op het stedenbouwkundig plan werden er ook wat zorgen geuit over bijvoorbeeld het hoogteverschil in het waterpeil van het boezem- en het polderwater.

Plan iets aangepast
Mede naar aanleiding van deze opmerkingen is het plan verder vervolmaakt: het water is als het ware om de wijk heen getrokken. Naast een overbrugging van het hoogteverschil betekent dit dat er vanuit de bestaande woningen meer uitzicht op het water is. De ecologische zone, die in eerste instantie alleen aan de zijde van de Paul Captijnlaan was gepland, wordt ook meer onderdeel van de wijk. Midden in de nieuwe wijk is nu een groenzone van zo’n 25 meter gepland.

Gefaseerde verkoop en bouw
De stedenbouwkundige opzet omvat nu circa 180 woningen, die gefaseerd in de markt zal worden gezet. De verwachting is dat de eerste woningen, ongeveer 60 stuks, in het voorjaar van 2016 in verkoop komen.

Leave a Reply