Gemeenteraad stelt bestemmingsplan vast

  • 0
  • 24 januari 2019

Voor de locatie De Kreken deelplan 2, tussen het nieuw aan te leggen Heuvelpark aan de Paul Captijnlaan en de Verburghlaan in Poeldijk, is een flinke stap gezet: op 22 januari 2019 werd het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Het plan ligt nu opnieuw ter inzage en zal, als er geen beroep wordt ingesteld, over zes weken onherroepelijk zijn.

Het nieuwe bestemmingplan De Kreken deelplan 2 heeft een globale planopzet: In het gebied met de bestemming ‘woongebied’ kunnen maximaal 495 woningen worden gebouwd. Verschillende typen woningen zijn toegestaan; in de planregels bij het bestemmingsplan zijn de gedetailleerde bepalingen per woningtype vastgelegd. Ook bijvoorbeeld de bestemmingen water, wijkontsluiting en groen zijn opgenomen in het bestemmingsplan.

OBWZ is nu in gesprek met projectontwikkelaars voor de ontwikkeling van de woningen in het gebied. Wij verwachten in het tweede kwartaal van 2019 meer te kunnen vertellen over de nieuwbouw.